Technisch en juridisch advies - waarborgbeheer in al zijn facetten.De core business van Cowa Europe omvat 2 hoofdactiviteiten:


1. Het verstrekken van technisch en juridisch advies betreffende de problematiek bij waarborgen op tweedehands voertuigen.


Dagelijks worden verkopers en consumenten geconfronteerd met diepgaande discussies en conflicten inzake waarborgkwesties.   Dit gegeven, gekoppeld aan de relatief onduidelijke en complexe wetgeving (Europese Richtlijn 1999/44/EG ), vereist  de nodige technische en juridische expertise, teneinde  het kaf van het koren te kunnen scheiden. Desgevallend kunnen wij u advies verschaffen, gestaafd met de nodige technische uiteenzetting.  Hierdoor vermijdt u de eventuele aanstelling van een auto-expert. Op zich betekent dit een enorme kosten- en tijdsbesparing .


2. De tweede activiteit bestaat uit het beheren van waarborgen, in de puurste zin van het woord.


Wij handelen waarborgproblemen af, betreffende voertuigen verkocht door tweedehands verkopers en garages.  De afhandeling geschiedt in 2 fasen.  De eerste fase bestaat er erin de consument grondig te informeren van datgene wat hij van de wettelijke garantie mag verwachten. Indien de garantie van toepassing is, volgt de tweede fase, en worden de nodige stappen ondernomen om de herstelling van het defect zo efficiĆ«nt en laag mogelijk te houden.

Cowa Europe bvba/sprl

Postweg 403

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel: 0032 (0) 2 532.20.22

BTW  BE 0465.735.008

E-mail: cowaeuro@skynet.be